prawnik rybnik i racibórz

Adwokat Michał Zientek

602 570 807

Adwokat Stefan Zientek

602 612 648WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE KANCELARII ADWOKACKICH ADWOKATA STEFANA ZIENTKA I MICHAŁA ZIENTKA

"Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. "

Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

"Każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postepowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. "

Art. 42.2. i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

"Adwokatura powołna jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz kształtowaniu i stosowania prawa. "

Art. 1 ustawy Prawo o adwokaturze.