prawnik rybnik i racibórz

Adwokat Michał Zientek

602 570 807

Adwokat Stefan Zientek

602 612 648

Zakres Usług
  1. Praktyka ogólna obejmująca reprezentację w sprawach cywilnych, karnych, ze stosunku pracy.
  2. Tworzenie spółek prawa handlowego.
  3. Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców i spółek obejmująca dochodzenie roszczeń, obsługę korporacyjną, zapewnienie obsługi księgowej i audytorskiej, ochronę prawną znaków towarowych i patentów.
  4. Obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych.
  5. Sprawy rodzinne obejmujące postępowania rozwodowe, separacyjne oraz sprawy powiązane.
  6. Sporządzanie pism i opinii prawnych na zlecenie.